SAR værdi på mobiltelefoner – derfor er den vigtig

Telefoners SAR værdi handler om mere end mobilstråling - den har også stor indflydelse på, hvordan din telefon er at bruge generelt.

SAR værdi på mobiltelefoner – derfor er den vigtig

SAR værdier på mobiltelefoner er noget, alle bør undersøge nærmere, inden de køber telefon. Den har nemlig stor indflydelse på mange ting på din mobil, lige fra mobilstråling og antennekvalitet til ydeevne og batteritid. Også mænds sædkvalitet kan blive påvirket.

Hvad er SAR værdi?

SAR står for Specific Absorption Rate og er den måleenhed, der angiver mængden af RF-effekt (radiofrekvenseffekt), der optages i kroppen, når man bruger en mobiltelefon. Begrebet dækker altså over den stråling, som en mobil udsender, når den er koblet på et netværk.

Jo højere SAR værdien er, desto mere mobilstråling er tommelfingerreglen. Telefoner med SAR værdi under 0,6 W/kg kan defineres som lav, mens telefoner med 0,9 og højere kan defineres som høj. EU har sat en maksimal grænse på 2,0 W/kg, så den ligger alle telefoner under, men der er stor forskel på, hvor meget under de ligger.

Er mobilstråling farligt?

Der har gennem mange år været stor debat omkring faren ved mobilstråling. Ind til nu har man ikke kunnet påvise en sammenhæng mellem mobilstråling og hjernekræft for eksempel, men WHO og andre sundhedsmyndigheder opfordre til, at man benytter sig af et forsigtighedsprincip, så man udsætter hjernen og kroppen for mindst mulig mobilstråling.

Undersøgelser har dog vist, at den varme, som telefoner udsender som følge af mobilstråling, når de skal holde sig koblet op til mobilnettet, kan have en negativ effekt på mænds sædkvalitet. Det er ikke selve mobilstrålingen, man er bekymret for, men varmen der følger med i kølvandet. Jo højere SAR værdi desto mere mobilstråling og varme.

Se også: Telefoner med hurtig internet

Påvirker telefonen på batteritid og ydeevne

Høje SAR værdier påvirker dog andre ting på telefonen – negativt. Høj SAR værdi indikerer dårlig antennekvalitet i følge forskning ved Aalborg Universitet. Dårlig antennekvalitet påvirker telefonens egenskaber til at holde forbindelsen til mobilnettet og telefoner med dårlig antennekvalitet skal bruge mere ydeevne og batteri på at pinge efter mobilsignalet.

Det betyder, at den skal frigive ekstra mange kræfter på at lede efter mobilsignalet sammenlignet med telefoner med god antennekvalitet. Dermed vil man opleve, at telefonen måske ikke åbner kameraet så hurtigt som andre telefoner eller skal bruge ekstra tid på at åbne hjemmeside eller aktivere spil.

Videre har det den konsekvens, at også batteriet hurtigere løber tør for strøm, når telefonen skal bruge ekstra energi på at holde og lede efter mobilsignalet.

Se også: Telefoner med god lyd til samtaler

Også dataforbindelse og lyd til samtaler skades af dårlig antennekvalitet

Og det stopper ikke her. Telefoner med høje SAR-værdier skal som nævnt kæmpe mere for at holde og lede efter mobilsignalet, når man bevæger sig rundt.

Det betyder, at dataforbindelsen ikke vil være så stabil som på telefoner med lave SAR værdier. Da nærmest alle funktioner, tjenester og services på en mobil er koblet til nettet, vil det naturligvis påvirke den opkoblede forbindelse.

Endelig vil høje SAR værdier også en negativ indflydelse på lyden til mobilsamtaler. Er koblingen til mobilnettet dårlig, vil det naturligvis spille ind på, hvor godt man kan gøre den, man taler med – og omvendt.

Se også: Telefoner med bedst antennekvalitet

Hvordan finder jeg min telefons SAR værdi?

Det er med andre ord vigtigt at kende til en telefons SAR værdi, hvis man vil have mest muligt ud af den. Spørgsmålet er så, hvordan man finder tallet på ens telefon. Det er de færreste mobilproducenter, der åbent skilter med værdien og som privat bruger kan det være svært at finde tallene.

Når du køber ny mobil, så bør tallet dog være oplyst i de papirer, der følger med telefonen og i nogle tilfælde kan du også finde tallet på producentens hjemmeside. Det kræver dog ofte, at man bruger en del tid på at finde informationen, for det er som sagt ikke noget, der prioriteres højt af mobilproducenterne.

Du kan dog få overblik til telefoners SAR værdi her på mobilpriser.dk. Så kan du let se, hvilke telefoner du skal gå efter, hvis du prioriterer den slags højt på din mobiltelefon – det bør du gøre.

Se også: Sammenlign priser på telefoner